GO v prvních třídách

01.09.2012 18:58

 

Ve čtvrtek 30.8. se na naší škole uskutečnilo již druhé „GO“ pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Cílem celé akce bylo, aby si děti „ošahaly“ svoji novou třídu, seznámily se s paní učitelkou v klidu a první školní den mohly přijít do školy jako do známého prostředí. Děti se se svými rodiči shromáždily ve tři hodiny odpoledne ve třídách, kde se jim představily třídní učitelky a pan ředitel s paní zástupkyní. Potom zůstaly děti ve třídách, kde si se svými novými učitelkami popovídaly, zahrály si hry a seznámily se se školou.

Rodiče si mezi tím také zahráli několik diagnostických her a s panem ředitelem, metodikem prevence a vedoucím MS I. stupně, diskutovali o obavách, které je trápí v souvislosti s nástupem jejich dítěte do první třídy. Potom se obě skupinky „vyměnily“, děti si šly hrát do školní družiny a třídní učitelky seznámily rodiče s organizací prvních dnů školní docházky budoucích prvňáčků. Na závěr se všichni společně zašli podívat na šatny a potom se již vydali domů.

Věříme, že podobné akce usnadní dětem nástup do první třídy a rodiče i děti uvidí, že škola není žádné „instituce“, ale že je složená z normálních lidí, jejichž posláním je předávat dětem základní znalosti a dovednosti.

PJ