GO v prvních třídách

18.09.2013 14:36

Slavnostnímu zahájení 2.9.2013 předcházela  Go akce pro rodiče 29.8.2013. Rodiče měli možnost dozvědět se informace k organzaci chodu té dané třídy, školní družiny a vyzkoušet si spolupráci v komunitním kroužku.

 

Janočková A.