Halloween nebo Dušičky

17.11.2019 19:58

Děti ze 3.B a 5.B se před podzimními prázdninami rozhodly, že zjistí, v čem se liší a v čem jsou si podobné svátky "Halloween" a "Památka zesnulých". V tento den přišly děti do školy ve strašidelných kostýmech, protože v anglicky mluvících zemích chodí děti v takových kostýmech koledovat. Více informací o Halloweenu zjišťovali páťáci, třeťáci zase hledali informace o památce zesnulých, psanostikách vztahujících se k tomuto svátku atd. Poslední vyučovací hodinu děti se zjištěnými informacemi vyrazily do tříd na I. stupni a seznamovaly ostatní spolužáky s tím, co zjistily a v neposlední řadě se svých splolužáků z jiných tříd ptaly formou hádanek a kvízu na to, co o obou svátcích ví. Nakonec se s kamarády rozloučily strašidelnou písničkou. Třešničkou na dortu celého dne byla strašidelná dráha, kterou pro děti nachystali osmáci pod vedením paní učitelky Jánové. Myslím si, že se tento den vydařil a děti se zajímavou formou dozvěděly spoustu nových  informací.

 

HJ