Halloween s prvňáčky

26.11.2015 08:11

Počátkem měsíce listopadu si třída VII.A  připravila pro prvňáčky akci na téma Halloween. Děti procházely jednotlivá stanoviště, ve kterých plnily fyzické i logické úkoly např. létání na koštěti, shazování plechovek, skákání do obručí, vhazování míčků do úst medvěda, lezení po žebřinách, houpání na laně s doskokem na žíněnky atd. Po splnění všech úkolů následovala zasloužená odměna. Jsme rádi, že se Halloween s prvňáčky vydařil, což bylo znát i z jejich rozesmátých tváří zúčastněných dětí .

Lucie Strnadová,

třída VII.A