Hanušovičtí žáci zavítali na Střední školu železniční, technickou a služeb do Šumperka

04.12.2019 09:03

       Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se zájemci z řad vycházejících žáků zúčastnili v dopoledních hodinách pod vedením výchovné poradkyně školy PaedDr. Vladimíry Žídkové exkurze na Střední školu železniční, technickou a služeb v Šumperku.

      Seznámili se s nabídkou učebních i studijních oborů včetně možnosti nástavbového denního studia či kombinovaného studia.

      Žáci mohou rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti v těchto 3letých oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem:

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Elektrikář – silnoproud
 • Strojní mechanik
 • Obráběč kovů
 • Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření na kolejová vozidla)
 • Truhlář
 • Prodavač
 • Operátor skladování
 • Kadeřník
 • Instalatér
 • Zedník
 • Tesař
 • Klempíř

 

     Nadaní žáci mohou pokračovat v dalším vzdělávání na čtyřletých oborech

ukončených maturitní zkouškou:

 

 • Mechanik strojů a zařízení
 • Nábytkářská a dřevařská výroba
 • Strojírenství – obsluha CNS strojů
 • Obchodník
 • Stavebnictví – zaměření na stavitelství

 

Po ukončení učebního oboru mohou žáci pokračovat na nástavbovém

denním studiu po dobu dvou let a ukončit studium složením maturitní zkoušky

 • Podnikání

   Dále škola nabízí kombinované studium – 1 leté studium oborů, které je určeno pro absolventy jiných oborů s výučním listem, maturitní zkouškou nebo vysokou školou:

 • Elektrikář – silnoproud
 • Strojní mechanik
 • Zedník
 • Tesař
 • Mechanik plynových zařízení

 

   Střední škola nabízí pro žáky zájmový kroužek: Stavitelství na zkoušku, ve kterém si společně s vyučujícími mohou ověřit svou prostorovou představivost a  technickou zručnost, prohlédnout si práce žáků střední školy a získat podrobné informace o jednotlivých oborech studia. Účast je bodově zohledněna v přijímacím řízení.

     Prohlídka odborných pracovišť je možná po předchozí telefonické domluvě od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020.

     Střední škola železniční, technická a služeb v Šumperku spolupracuje s firmou Fortex – AGS, a.s., která podporuje výchovu a adaptaci žáků do pracovního procesu. Jde o českou společnost s 50 letou tradicí patřící do holdingu Úsovsko. Působí v oblasti strojírenství a stavebnictví se zhruba 300 zaměstnanci. V oblasti stavebnictví se zaměřuje na stavby průmyslového charakteru a výstavbu developerských projektů. Ve strojírenství se specializuje na technologie čistíren odpadních vod a výrobu kovových palet a přepravních vozíků. Samostatnou oblast tvoří prodej a servis automobilů VW a Škoda.

     Spolupráce se realizuje v podobě:

 • poskytování stipendijních programů
 • absolvování odborných praxí ve firmě
 • brigády žáků o prázdninách, odborné praxe žáků
 • exkurze ve firmě
 • účast firmy na dnech otevřených dveří ve školách
 • nabídka zaměstnání pro čerstvé absolventy, garance plynulého přechodu na trh práce

 

     Firma nabízí stipendijní program pro učební a maturitní obory stavebního

a strojního zaměření:

 

stabilizační složka:                                                    prospěchové stipendium:

 1. ročník     1 000 Kč/měsíc                                           2 000 Kč/rok
 2. ročník     1 500 Kč/měsíc                                           3 000 Kč/rok
 3. ročník     2 000 Kč/měsíc                                           3 500 Kč/rok

 

     Bližší informace poskytne firma na adrese: Fortex – AGS, a.s., Jílová 1 550/1, Šumperk, www.fortex.cz, e-mail: kariera@fortex – ags.cz, zelená linka: 800 900 015 či Střední škola železniční, technická a služeb, Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk, www.sszts.cz, e-mail: studijni@sszts.cz, telefon: + 420 583 320 117.

 

                                                                                                PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                                              vedoucí exkurze