Hudební fanoušci 9. tříd na Koblížcích

10.03.2013 06:59

 

Pro další posílení zájmu žáků základních škol našeho regionu o středoškolské technické obory vzdělávání připravila Střední odborná škola železniční a stavební ve vzájemné spolupráci se společností Pars nova a.s. v Šumperku odpolední vystoupení šumperské hudební skupiny KOBLÍŽCI, držitelů Českého Slavíka v kategorii Objev roku 2012. Její dva členové jsou žáky této školy a vzdělávají se ve stavebním oboru.

Na základě dlouholeté vynikající spolupráce s uvedenou střední školou v souvislosti s tradičně konanými nábory v hodinách občanské výchovy v 9. třídách byla nabídnuta účast vybraným vycházejícím žákům naší základní školy, kteří se rozhodují o své volbě budoucího povolání, na mimořádném koncertu v pátek 15. února 2013 v 16 hodin ve společenském sále společnosti Pars nova a. s. Šumperk.

Hudební vystoupení Koblížků mělo velký úspěch! Všichni zúčastnění byli rádi, že měli možnost se ho bezplatně zúčastnit a příjemně se pobavit, o čemž svědčí slova chvály po jejich návratu.

Střední odborná škola železniční a stavební v Šumperku může žákům ve vybraných oborech nabídnout stipendium a prosperující společnost Pars nova a.s. po ukončení vzdělávání odpovídající pracovní uplatnění.

 

 

Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy