Informace k on-line škole

09.10.2020 08:02
Vážení rodiče,
s přechodem na nový školní informační systém Škola on-line se u známek dětí objevuje tzv. váha. Jedná se o důležitost známky v rámci celkové klasifikace. Váha známek je následující:
 
Velká známka – váha 1,0
 
Střední známka – váha 0,75
 
Malá známka – váha 0,5
 
Motivační známka – váha 0,25
 
Malá motivační známka – váha 0,1
 
S vahou známek je spojena i počítání průměru známek, který je ale pro známku na vysvědčení pouze podpůrný. Více informací ke známkám a jejich váze u jednotlivých vyučujících. 
Vážení rodiče,
s přechodem na nový školní informační systém Škola on-line se u známek dětí objevuje tzv. váha. Jedná se o důležitost známky v rámci celkové klasifikace. Váha známek je následující:
 
Velká známka – váha 1,0
 
Střední známka – váha 0,75
 
Malá známka – váha 0,5
 
Motivační známka – váha 0,25
 
Malá motivační známka – váha 0,1
 
S vahou známek je spojena i počítání průměru známek, který je ale pro známku na vysvědčení pouze podpůrný. 
Více informací ke známkám a jejich váze u jednotlivých vyučujících.