Informace školní jídelny

29.01.2018 08:14
  • Strávník, který si chce odhlásit oběd, musí tak učinit nejpozději den předem (v boxu a na internetu -strava.cz- dva dny předem). Objednávky, odhlášky a počty žáků je možné nahlašovat v kanceláři ŠJ (denně otevřena do 13:20 hod., telefonicky do 13:45 hod. nebo emailem do 16:15 hod.). Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.
  • Pokud se žák neúčastní výuky, nemá nárok na oběd za sníženou cenu. V době nemoci si první den může odebrat oběd za sníženou cenu, ostatní dny jej musí odhlásit. Vedoucí ŠJ namátkově kontroluje docházky žáků podle třídní knihy ZŠ. Pokud je oběd neoprávněně odebrán, musí žák popř. jeho zákonný zástupce uhradit plnou částku obědu.
  • Pokud žák, zákonný zástupce žáka, strávník ukončí odebírání obědů ze školní jídelny ZŠ a MŠ Hanušovice, musí tuto skutečnost písemně oznámit vedoucí školní jídelny, a to nejpozději den předem, před skončením odebírání obědů. Odhlášení může proběhnout též emailem. 
  • Po dobu školních prázdnin děti hradí plnou částku stravného. Nařízení platí také ve dnech mimořádného ředitelského volna.