Informativní schůzka s rodiči žáků se SVP

18.09.2018 14:05

 

Milí rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

zveme Vás na informativní schůzku, která se uskuteční v pondělí 8. října 2018 v 15 hod. v budově ZŠ a MŠ v Hanušovicích v multimediální učebně v 1. patře. Náplní tohoto setkání je Vás seznámit s přehledem změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění novely č. 270/2017 Sb. a novelizací vyhlášky č.72/2005 Sb. o  poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ukázat Vám nové formy práce ve výuce, v pedagogické intervenci, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, nabídnout důležité webové stránky k procvičení učiva, při volbě volitelných předmětů vést pohovory s vyučujícími českého, anglického, německého a ruského jazyka, s vyučující speciální třídy, zodpovědět veškeré dotazy.