Konkrétní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na téma: „Praktické ukázky práce na soustruhu“

10.02.2014 11:41

Aktivita 01 – konkrétní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zapojenými do projektu školy: „Na správné cestě“ byla uskutečněna na základě podpory vedení školy a souhlasu rodičů v pondělí 27. 1. 2014 1. vyučovací hodinu na naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích.

Po zahájení výchovná poradkyně PaedDr. Vladimíra Žídková seznámila 28 přítomných žáků s tématem setkání: „Praktické ukázky práce na soustruhu.“

Žáci byli seznámeni s jednotlivými ukázkami dřevoobrábění a kovoobrábění a sami měli možnost si prakticky vyzkoušet tento druh zajímavé práce. Dozvěděli se, že nástroj stavebnicového typu lze převést na frézu, přímočarou pilu, stojanovou vrtačku a lze ho také použít při broušení.

Zapůjčený nástroj v rámci uvedeného projektu byl také účelně využit v hodinách praktických činností jako demonstrativní pomůcka.

Zúčastněné děti byly rády, že měly možnost se seznámit s činností soustruhu, jeho funkcemi i přednostmi. Touto pracovní aktivitou rozvíjely svou zručnost a dovednost, jež uplatní v dalším životě.

 Pan školník – Tomáš Šemro - si zaslouží naše poděkování, neboť zvídavým dětem odborně předvedl práci na tomto nástroji a pečlivě dohlížel na zhotovené výtvory žáků i jejich bezpečnost při práci na soustruhu.

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                  koordinátor školního projektu