Křišťálová noc

10.12.2012 05:46

Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se deváté ročníky ZŠ Hanušovice zúčastnily dvouhodinového programu pořádaného občanských sdružením Respekt a tolerance z Mohelnice. Tato organizace se zabývá dokumentací historie a kultury bývalých židovských komunit z okolí Mohelnice. Cílem jejich přednášky bylo seznámit nás s historickými událostmi týkajících se Křišťálové noci.
Nejdříve jsme zhlédli hodinový dokumentární film s názvem „Deník Otty Wolfa a osudy jeho rodiny“ pojednávající o osudu židovského chlapce a jeho rodiny v období 2. světové války. Následně jsme se seznámili s nařízeními a vyhláškami, které museli Židé dodržovat již před 2. světovou válkou.
Tato přednáška pro nás byla velkým přínosem a dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.

Monika Baslerová, Veronika Vokurková