Literární exkurze žáků 6. A – Městská knihovna Hanušovice

09.04.2018 08:32

   ,,Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Trávím spoustu času  čtením, protože  to velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně zapomenout, kde jsem. Filozofie je můj oblíbený předmět. To, co je skvělé na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na něco, co jste se snažili vyjádřit celý život, nebo něco, na co jste se snažili přijít celý život.“

                                                                                   Michael Jackson – americký zpěvák

                                                                                                                       (1958 – 2009)

 

   Ve čtvrtek 5. dubna 2018 zavítali žáci 6. A třídy pod vedením vyučující českého jazyka a literatury – PaedDr. Vladimíry Žídkové na literární exkurzi do Městské knihovny v Hanušovicích. Návštěvě knihovny předcházely pravidelné „ Dílny čtení“ zařazované do hodin literární výchovy, které navázaly na úspěšný školní projekt nazvaný: „ Časem budu číst i v cizím jazyce“ podporující rozvoj čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním prozaického textu.

     Po příchodu do knihovny děti mile přivítala paní Lenka Tomíčková, vedoucí knihovny a také paní Dáša Šmotková, knihovnice. Přítomní žáci byli seznámeni s připraveným programem, na který se již dlouhou dobu těšili. Paní knihovnice ukázaly dětem prostory městské knihovny, představily jim jednotlivé literární žánry a směry, tematické zaměření literatury i věkové členění. Děti zaujaly především knižní novinky a plánované literární a knihovnické soutěže.

     Žáci, kteří do ZŠ a MŠ v Hanušovicích nastoupili z jindřichovské základní školy, byli v městské knihovně poprvé. Lákala je bohatá nabídka knih českých i  světových autorů, množství encyklopedií, rozmanitost časopisů i možnost přípravy referátů do hodin literární výchovy zpracovaných na počítači v samotné knihovně. Toto uvítali zvláště žáci, již nemají zakoupený počítačový program Power Point, jenž jim umožňuje vytvořit prezentaci o probíraném autoru a jeho díle na vlastním počítači v teple domova.

     Kroky chlapců směřovaly k technicky laděné literatuře. Obdivovali různé typy automobilů, letadel, lodí a celé řady strojů. Děvčata zaujaly dívčí romány, sbírky poezie, módní časopisy zaměřené na oblékání a úpravu účesů. O obou pohlaví vítězila fantastická literatura a sci –fi literatura. Někteří chlapci upřednostnili hororové příběhy. Své příznivce si našla i literatura se zvířecím hrdinou.

     Paní knihovnice Dáša Šmotková seznámila přítomné žáky s komiksovými příběhy, jejich autory – Jaroslav  Němeček – Čtyřlístek, Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, s týmovým složením v podobě samotného autora, kreslíře, koloristy, který má na starosti barvy, makekisty, jenž sleduje vzhled stránek a  leteristy kontrolujícího čitelnost textu a jeho umístění do „bublin.“ Paní knihovnice jim vysvětlila druhy a význam tzv. „bublin.“ Dále se dozvěděli nové informace o   karikatuře a úloze piktogramu  - obrazové značky, symbol v komiksu.

       Pobyt v městské knihovně umožnil dětem ponořit se do světa fantazie, představ, myšlenek, snů – na okamžik zapomenout na běžné starosti, povinnosti, učení, spory, hádky a „začíst se“ do příběhů literárních postav  současnosti či dávné minulosti.

       Největší radostí pro mě byl samotný zájem dětí o knihu a také o to stát se pravidelným čtenářem hanušovické knihovny, podobně jako moje žákyně 9. A  - Lenka Koletschková, která si v kalendářním roce 2017 vypůjčila 123 knih z Městské knihovny v Hanušovicích a v kampani: „Březen – měsíc čtenářů“ byla vyhlášena v kategorii  - dětský čtenář (do 15 let) čtenářem roku. Blahopřeji k tomuto ocenění.

      Ráda bych touto cestou poděkovala paní vedoucí městské knihovny - Lence Tomíčkové a paní Dáši Šmotkové za dlouholetou příkladnou spolupráci směřující k zájmu žáků naší školy o četbu jako studnici poznatků, informací, názorů, myšlenek. Poděkování náleží také za účast v odborné porotě školního kola recitační soutěže společně s paní starostkou Ivanou Vokurkovou i za půjčování knih krásné literatury do hodin literární výchovy či tematicky zaměřených knih do předmětu speciálně pedagogické péče či pedagogické intervence při poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i za možnost zpracování prezentací do hodin literární výchovy žákům naší školy.

      Paní knihovnice pochválily žáky 6. A za výborné znalosti z hodin literatury a  za příkladnou kázeň po dobu literární exkurze v městské knihovně. Děkujeme!!!

      „V knihách je více pokladů než mohou najít piráti na ostrově pokladů.“

                                                                                                                             Walt Disney

 

                                                                                   PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                         vyučující českého jazyka a literatury