Literární soutěže na ZŠ Hanušovice

27.06.2012 19:18

Všeobecně se říká, že dnešní děti málo čtou. Ne že by to byla lež – vždyť dnešní mládež je zahlcena různorodostí informací, her, filmů, videí,.. nacházejících se na internetu. Proto se nemůžeme divit, že se většina z našich dětí od počítače nechce ani hnout. Ale najdou se       i tací, kteří i dnes rádi chodí do knihovny a rádi si přečtou hezkou knížku.

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do charitativní akce „Čtení pomáhá“. Děti si mohly vybrat z řady nabízených titulů a po správné odpovědi, týkající se přečteného díla, mohly zaslat 50,-Kč na libovolný charitativní projekt. Takto mohly přispět na dětskou onkologickou kliniku, na vozíček pro imobilní dítě, na letní tábor pro postižené děti,… Na závěr školního roku jsme pak tuto akci vyhodnotili. A výsledek? Nejvíce knih /13/ přečetl Jan Šimek, na druhém místě byla děvčata Terezie Felnerová a Veronika Zatloukalová. Každá přečetla 11 knih. Jako třetí s počtem pěti knih skončila Michaela Slováčková. Velký dík patří nejen těmto nejlepším, ale každému žáku, který třeba jen jedinou přečtenou knihou přispěl na dobrou věc.

Již několik let naše škola vyhlašuje na začátku školního roku literární soutěž „Moje kniha“. Žáci mohou vytvořit libovolné literární dílo – pohádku, povídku, komiks, sci-fi, … V letošní soutěži jsme udělili jen 1.místo a toto získala děvčata ze VII.A třídy – Monika Folwareczna a Lenka Jarošová. Dívky napsaly knihu s názvem Život Soni II. Děvčata nejen vyprávěla příběh televizní hlasatelky, ale svoje dílko doplnila i kresbami, záznamy z bulvárního tisku, zápisy hlavní hrdinky ve formě deníku. Blahopřejeme .