Lyžařské výcvikové kurzy 2016

29.01.2016 10:13

Lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých ročníků ZŠ a MŠ Hanušovice 2016

    Žáci sedmých ročníků naší školy se ve dnech 18. - 22. leden 2016 zúčastnili povinného lyžařského výcviku v lyžařském středisku X-Park Františkov u Branné.

    Výše uvedený lyžařský areál splňuje veškeré moderní požadavky pro výuku lyžování a to jak po stránce sociálního zázemí, taki po stránce obtížnosti svahu a kapacity vleku.

    Lyžařský kurz je organizován tak, že každé ráno se začátkem vyučovaní odjíždí žáci od školy a kolem 13. hod. se vrací zpět do Hanušovic. Žáci tak stíhají stravování ve školní jídelně a dojíždějící žáci z okolních obcí také své dopravní spoje. Tento způsob organizace lyžařského kurzu je v dnešní době především finančně dostupný pro téměř všechny zákonné zástupce jednotlivých žáků.

    Naše škola nabízí výuku lyžování na lyžích a na snowboardu. Výuku lyžování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoři a cvičitelé s platnou licencí. Před zahájením lyžařského kurzu jsou žáci vždy proškolení o bezpečnosti a chování na lyžařském výcvikovém kurzu a jsou seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyžařská federace) pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských sjezdových tratích.

    Jednotliví žáci byli na začátku kurzu rozděleni do těchto výkonnostních družstev.

- Lyžaři - "začátečníci - mírně pokročilí"

- Lyžaři - "pokročilí"

- Snowboard - "začátečníci"

- Snowboard - "pokročilí"

    Začátečníci lyžaři projdou ve výuce přes všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, jízdy na vleku až k obloukům přívratným a paralelním (snožným). Pokročilí lyžaři se po přívratných a snožných obloucích vyučují díky moderním carwingovým lyžím základy carwingového lyžování (tzv. řezaných oblouků). V rámci rozšiřujícího programu si žáci mohou vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízdu v hlubokém sněhu aj..

    Začátečníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace a zapínání snowboardů, přes padání  a základní rovnovážné cviky, jízdy na vleku až po výuku sesouvání, jízdy za přední nohou a nácvik základního oblouku.

    Pokročilý snowboardisti procvičují ve výuce oblouk smýkaný, snaží se naučit řezaný oblouk a celkově zdokonalují jízdu.

    Všichni lyžaři a snowboardisti jsou v rámci výuky nafilmováni na školní kameru a po skončení lyžařského kurzu provádí vyučující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na interaktivní
tabuli.

    

Zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování

    V rámci podpory efektivního využití volného času dnešních dětí, zorganizovala naše škola ve dnech 11. - 13. ledna 2016 pro žáky 5. - 6. ročníku a 25. - 27. ledna 2016 zimní pobyt v přírodě s výukou lyžování.

    Žáci těchto ročníků nemají tuto zimní výuku povinnou, ale vzhledem k tomu, že se mohou již v mladším školním věku naučit základy lyžování, tak se tohoto třídenního lyžování zúčastňuje každoročně velká část našich žáků. Naše škola má vyškolené kvalifikované instruktory z řad učitelů a ti zajišťují výukyu na lyžích a snowboardu. V letošním školním roce se výše uvedeného pobytu zúčastnilo cca. 60 dětí!

    Poděkování patří všem instruktorům za příkladnou práci, vynaloženou energii a trpělivost, všem zúčastněným žákům za snahu a bojovnost, v neposlední řadě také zaměstnancům X-Parku Františkov za ochotu a dobrou spolupráci a především také firmě Vobus za dopravu. 

                                                                                       Mgr. Tomáš Rajnoha


Foto: