Lyžařský výcvikový kurz sedmého ročníku

06.02.2015 16:40

    Žáci sedmého ročníku naší školy se ve dnech 2. - 6. února 2015 zúčastnili povinného lyžařského výcviku v lyžařském středisku X-Park Františkov u Branné. Výše uvedený lyžařský areál splňuje veškeré moderní požadavky pro výuku lyžování a to jak po stránce sociálního zázemí, tak i po stránce obtížnosti svahu a kapacity vleku.

    Lyžařský kurz je organizován tak, že každé ráno se začátkem vyučovaní odjíždí žáci od školy a kolem

13. hod. se vrací zpět do Hanušovic. Žáci tak stíhají stravování ve školní jídelně a dojíždějící žáci z okolních obcí také své dopravní spoje. Tento způsob organizace lyžařského kurzu je v dnešní době především finančně dostupný pro téměř všechny zákonné zástupce jednotlivých žáků.

    Naše škola nabízí výuku lyžování na lyžích a na snowboardu. Výuku lyžování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoři a cvičitelé s platnou licencí. Před zahájením lyžařského kurzu jsou žáci vždy proškolení o bezpečnosti a chování na lyžařském výcvikovém kurzu a jsou seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyžařská federace) pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských sjezdových tratích.

    Jednotliví žáci byli na začátku kurzu rozděleni do těchto výkonnostních družstev.

- Lyžaři "začátečníci - mírně pokročilí"
- Lyžaři "pokročilí"

- Snowboard "začátečníci"

- Snowboard "pokročilí"

    Začátečníci lyžaři projdou ve výuce přes všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, jízdy na vleku až
k obloukům přívratným a paralelním (snožným). Pokročilí lyžaři se po přívratných a snožných obloucích vyučují díky moderním carwingovým lyžím základy carwingového lyžování (tzv. řezaných oblouků).

V rámci rozšiřujícího programu si žáci mohou vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízdu v hlubokém sněhu aj..

    Začátečníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace a zapínání snowboardů, přes padání a základní rovnovážné cviky, jízdy na vleku až po výuku sesouvání, jízdy za přední nohou a nácvik základního oblouku.

    Pokročilý snowboardisti procvičují ve výuce oblouk smýkaný, snaží se naučit řezaný oblouk a celkově zdokonalují jízdu.

    Všichni lyžaři a snowboardisti jsou v rámci výuky nafilmováni na školní kameru a po skončení lyžařského kurzu provádí vyučující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na interaktivní tabuli.

    Poslední den výcviku organizují instruktoři žákům slalomové závody. V závodech není důležité vyhrát, ale vyzkoušet si ovládnout lyže či snowboard v co nejvyšší rychlosti a v určité slalomové trati. 

    Výsledky závodů u sedmých ročníků:

Kategorie "lyžaři":

1.     místo - Jiří Geist

2.     místo - Petr Pavlín

3.     místo - Jiří Pavlů, Martin Kadlec

Kategorie "snowboarďáci":

1.     místo - Klára Sedlačíková

2.     místo - Michaela Morongová

3.     místo - Monika Merčáková


Za kabinet Tv - T. Rajnoha, Y. Jánová

Foto: