Lyžařský výcvikový kurz

10.04.2012 05:13

Žáci sedmých ročníků se ve dnech 16. – 20. ledna 2012 zúčastnili povinného lyžařského výcviku v lyžařském středisku X-Park Františkov u Branné.

Výše uvedený lyžařský areál splňuje veškeré moderní požadavky pro výuku lyžování a to jak po stránce sociálního zázemí (Wc, bufet, vyhřívaná místnost na přezutí a převlečení), tak i po stránce obtížnosti svahu a kapacity vleku. Lyžařský kurz je organizován tak, že každé ráno se začátkem vyučovaní odjíždí žáci od školy a kolem 13. hod. se vrací zpět do Hanušovic. Žáci tak stíhají stravování ve školní jídelně a dojíždějící žáci mimo Hanušovice také své dopravní spoje. Tento způsob organizace lyžařského kurzu je v dnešní době především finančně dostupný pro téměř všechny zákonné zástupce jednotlivých žáků.

Naše škola nabízí výuku lyžování na lyžích a na snowboardu. Výuku lyžování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoři a cvičitelé s platnou licencí (p. uč. Rajnoha, p. uč. Zerzáň, p. uč. Jorda, pí. uč. Jánová a pí uč. Janočková). Před zahájením lyžařského kurzu jsou žáci vždy proškolení o bezpečnosti a chování na lyžařském výcvikovém kurzu a jsou seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyžařská federace) pro chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských sjezdových tratích.

Jednotliví žáci byli na začátku kurzu rozděleni do těchto výkonnostních družstev.

- Lyžaři „začátečníci – mírně pokročilí“

- Lyžaři „pokročilí“

- Snowboard – „začátečníci“

- Snowboard – „pokročilí“

Začátečníci lyžaři projdou ve výuce přes všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravu, jízdy na vleku až k obloukům přívratným a paralelním (snožným). Pokročilí lyžaři se po přívratných a snožných obloucích vyučují díky moderním carwingovým lyžím základy carwingového lyžování (tzv. řezaných oblouků). V rámci rozšiřujícího programu si žáci mohou vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízdu v hlubokém sněhu aj..

Začátečníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace a zapínání snowboardů, přes padání a základní rovnovážné cviky, jízdy na vleku až po výuku sesouvání, jízdy za přední nohou a nácvik základního oblouku.

Pokročilý snowboardisti procvičují ve výuce oblouk smýkaný, snaží se naučit řezaný oblouk a celkově zdokonalují jízdu.

Všichni lyžaři a snowboardisti jsou v rámci výuky nafilmováni na školní kameru a po skončení lyžařského kurzu provádí vyučující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na interaktivní tabuli.

Poslední den výcviku organizují instruktoři žákům slalomové závody. V závodech není důležité vyhrát, ale vyzkoušet si ovládnout lyže či snowboard v co nejvyšší rychlosti v určité slalomové trati.  

 Výsledky závodů u sedmých ročníků:

Kategorie lyžaři „začátečníci“:

  1. místo – Hošek Tomáš
  2. místo – Jacková Marie

Kategorie lyžaři „pokročilí“:

  1. místo – Šimek Jan
  2. místo – Bugnová Natálie
  3. místo – Jarošová Lenka

Kategorie „snowboarďáci“:

  1. místo – Válek Adam
  2. místo – Ceh Pavel
  3. místo – Geistová Lenka

Ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2012 vyzkoušeli svah na Františkově také žáci 3. – 6. ročníku. Žáci těchto ročníků nemají lyžařský výcvik povinný, ale vzhledem k tomu, že se mohou žáci z výše uvedených ročníků již v mladším věku seznámit s lyžováním, anebo se dokonce naučit základy lyžování, tak se tohoto třídenního pobytu v přírodě s výukou lyžování každoročně zúčastňuje velká část našich žáků.    

V letošním školním roce se výše uvedeného pobytu v přírodě s výukou lyžování zúčastnilo téměř 70 žáků.

Ve dnech 14. – 16. února 2012 zakončili lyžařské kurzy žáci 8. – 9. ročníku. Lyžařský výcvik v těchto ročnících je organizován v rámci zkvalitnění výuky lyžování a snowboardingu a je zaměřen na pokročilou výuku lyžování a snowboardingu. V letošním školním roce se zúčastnilo 45 žáků.

Naše škola a jednotliví instruktoři se těmito pobyty v přírodě s výukou lyžování snaží o podporu efektivního využití volného času žáků naší školy.

Organizace těchto třídenních pobytů v přírodě s výukou lyžování a snowboardingu je organizována stejně jako u povinného lyžařského kurzu žáků sedmých tříd.

Poděkování patří všem instruktorům za příkladnou práci, vedení školy, dále také zaměstnancům X-Parku Františkov za ochotu a dobrou spolupráci a především také firmě Vobus za dopravu.

Za kabinet Tv učitelé Mgr. Tomáš Rajnoha a Mgr. Yvona Jánová