Masopustní karneval

05.03.2014 17:24

Týden před popeleční středou navštívil děti I. stupně naší základní školy již podruhé šašek Viki se svým zábavným programem. Celému dovádění předcházela příprava první vyučovací hodinu ve škole, kde se děti ustrojily do masek a se svými třídními učiteli si povídali, proč se slaví masopust a jak probíhalo, a někde ještě probíhá, masopustní veselí. Děti si pod vedením šaška Vikiho zazpívaly několik písniček, naučily se některé tradiční i netradiční tanečky, zahrály si pohádku, zasoutěžily… Program byl opravdu nabitý a děti odcházely z KD Hanušovice unavené ale spokojené. Velký dík patří šašku Vikimu za jeho nasazení a MěÚ Hanušovice za zprostředkování celé akce.

 

PJ