Mikulášská dráha

10.04.2012 05:08

Ve středu 6.12. se ve školní tělocvičně uskutečnil již osmý ročník tradiční akce pro žáky I.stupně s názvem "Mikulášská dráha". Děti v tělocvičně plnily různé sportovní úkoly, například hod na koš, šplh, skoky přes švihadlo atd., na stanovištích, na kterých na jejich výkony dohlíželi přísným okem čertice. Komu se podařilo splnil požadovaný počet úkolů (u čtvrťáků a páťáků to bylo 7 z 8, u mladších dětí 6 z 8), mohl se vydat na překážkovou dráhu, na jejímž konci na ne čekal Mikuláš se sladkou odměnou. Děti mu ale museli říct básničku, starší děti dokonce v angličtině. Všichni nakonec zdárně vše absolvovali a mohli si pochutnat na sladké odměně. Za pomoc bych chtěl poděkovat děvčatům z osmých tříd a Pavlovi Koletschkovi, který nám letos děla asi nejvyššího Mikuláše v celé historii.

PJ