Mikulášská dráha

06.12.2012 05:11

 

I letos při příležitosti svátku sv. Mikuláše žáky I. stupně čekala sportovní akce a názvem „Mikulášská dráha“. Také letos si děti z prvních až pátých tříd mohly vyzkoušet své dovednosti a zručnost. Čekalo je již tradičně 8 disciplín, které zahrnovaly široké spektrum pohybových dovedností, od ovládání míčů různých druhů a velikostí, přes přesnost a zručnost při různých hodech, až po dovednosti jako jsou přskoky přes švihadlo nebo vyšplhat po tyči. Na správné dodržování úkolů na stanovištích dhlíželi čerti a aby byli letos hodnější, při letěli jim na pomoc také dva andělé. Pokud se dětem podařilo úspěšně absolvovat aspoň šest disciplín, mohly se pokusit o zdolání „Mikulášské překážkové dráhy“. Tento úkol ale také nebyl jednoduchý, neboť na ně čekaly překážky, které prověřily jejich koordinaci a rovnováhu. Všem dětem se ale tento úkol podařilo splnit a na konci je čekal Mikuláš, od kterého děti dostávaly sladkou odměnu. Předtím mu ale ještě musely po absolvování všech předchozích „tělesných útrap“ zarecitovat básničku, přičemž čtvrťáci, páťáci a někteří třeťáci v angličtině. Všichni si ale nakonec na nějakou vzpomněli a mohli se tak do tříd rozejít nejen se sladkou odměnou v ústech, ale i s pocitem, že tuto sladkost si opravdu zasloužili vlastní pílí a dovednostmi.

Chtěl bych touto cestou poděkovat děvčatům z devátých tříd za pomoc a také Lukáši Sedlačíkovi, který dělal Mikuláše.

 

PJ