Modrá velryba - informace GŘ Policie ČR

11.09.2017 10:32

Přinášíme Vám zásadní informace Generálního ředitelství Policie ČR k ochraně dětí a mládeže před velmi nebezpečnou internetovou hrou

Modrá velryba

V posledních dnech se šíří v České republice na sociálních sítích informace o výskytu internetové hry s názvem Modrá velryba. Tato hra, která se rozšiřuje zejména z rusky mluvících zemí, je určena především mládeži a jejím cílem je plnit úkoly. Vítěz v konečné fázi je údajně donucen administrátorem spáchat sebevraždu. Po důkladném zmonitorování sociálních sítí můžeme potvrdit, že tato hra se opravdu vyskytuje na území České republiky, a bereme ji jako velmi vážnou hrozbu pro českou mládež. V  současné  době  konáme  především  preventivní kroky. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu, v jejíž gesci je počítačová kriminalita, se snaží spojit s administrátory Facebooku a Instagramu, aby tak zamezili dalšímu šíření této „hry“.  Dále prověřujeme, zda s touto hrou mají nějakou spojitost podezřelá úmrtí dětí, která se v poslední době udála.

Doporučení pro rodiče a pedagogy:

- Promluvte s dětmi o hrozbách sociálních sítí!

- Zaměřte se především na změnu chování a vzhled dítěte (samotářství, sebepoškozování)!  

- V případě, že máte podezření na výskyt této hry, ihned tuto skutečnost nahlaste

na nejbližší policejní služebnu nebo na tísňovou linku 158!

 

 

Doporučení pro děti:

- Pokud máš podezření, že tvůj sourozenec, spolužák nebo kamarád tuto hru hraje,

ihned to sděl rodičům nebo pedagogům!

- Bezpečně ulož internetový odkaz a zhotov printscreen obrazovky a předej ho rodičům nebo pedagogům!

 

Věnujte prosím tomuto sdělení pozornost, kontrolujte příležitostně historii prohlížení stránek na internetu, zajímejte se o to, jaké portály děti navštěvují a s kým jsou v kontaktu na sociálních sítích.

 

Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS a prevence kriminality