Návštěva městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku

02.10.2018 12:57

     1. září 2018 byla slavnostně otevřena Městská knihovna T. G. Masaryka v Šumperku v nové budově. Naši žáci ze 4. A a 5.A třídy si zajeli prohlédnout tuto novou knihovnu dne  27. 9. 2018. Všichni žáci hanušovické základní školy v rámci výuky každoročně navštěvují Městskou knihovnu v Hanušovicích, kde se našim dětem velmi pěkně věnují paní knihovnice. Ale i z malých školáků budou jednou studenti a jistě se jednou ocitnou i v Městské knihovně v Šumperku. Chtěli jsme tedy, aby se žáci z Hanušovic mohli seznámit s nově otevřenou knihovnou.

     Chlapci a děvčata se po vstupu do budovy usadili ve studovně, kde se jich následně ujala paní knihovnice. Tato se žáky hovořila o dětské literatuře, o autorech českých pohádek, ptala se na oblíbené knihy. V dnešní době děti rády čtou různé komiksy, sci-fi literaturu, dobrodružné knihy, a proto si žáci s nadšením prohlédli exponáty v oddělení pro děti a mládež.

     Děti si s  chutí vyzkoušely novinku zdejší knihovny – vybavení knih čipem – a tedy nemožnost odcizit jakoukoliv knížku z knihovny. Každý si pochopitelně chtěl prověřit, že při odchodu z místnosti s „ukradenou knihou“ zazní zvukový signál.

     Paní knihovnice také hovořila s našimi žáky o nutnosti prověřovat si fakta získaná na internetových stránkách, neboť ne vždy zde nabízené informace jsou pravdivé. Tuto chybu však dělají nejen děti, ale často i dospělí.

     Ve studovně, kde se konala beseda našich žáků, jsme objevili i malé jeviště s divadelní oponou. Byla nám nabídnuta možnost si zde zahrát nějakou pohádku. Chlapci i děvčata se chopili příležitosti a opravdu sehráli svou pohádku o malých myškách a zlém kocourovi. Za toto patří malým hercům velká pochvala!

     Děkujeme pracovnicím Městské knihovny v Šumperku za prohlídku nové budovy i za jejich práci s našimi žáky.   

                                                                Mgr. A.  Podgrabinská a Mgr. D. Pěničková

                                                                         – třídní učitelky 5. A a 4. A