Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

28.10.2013 11:27

    Dne 24. října 2013 se deváté ročníky společně s třídními učiteli vydaly na exkurzi do Prahy do Poslanecké sněmovny. Tento projekt jsme uskutečnili v rámci občanské výchovy v osmém a devátém ročníku, který je spojen s výukou Ústavy ČR.

    Po příjezdu na hlavní vlakové nádraží v Praze, jsme se metrem přesunuli na Malostranské náměstí, odkud jsme se vydali pěšky na Malou stranu, kde se nachází sídlo sněmovny.

    Přivítala nás přidělená průvodkyně, zkontrolovala si seznam zúčastněných a proškolila nás informacemi ohledně samotné prohlídky. Ještě před zahájením exkurze jsme všichni prošli bezpečnostní prohlídkou, která byla pro mnohé z nás zajímavá a také první v životě.

    V úvodu prohlídky nám průvodkyně sdělila, jak rozsáhlý komplex tvoří sněmovnu a kde se přesně nachází. Sídlo sněmovny tvoří tři bloky domů a paláců v oblasti mezi Malostranským

a Valdštejnským náměstím, kolem Sněmovní a Thunovské ulice. Patří k němu zejména Thunovský palác, dále palác Smiřických a také Šternberský palác.

    V průběhu prohlídky jsme byli krátce seznámeni s historií Poslanecké sněmovny, s principem voleb do Poslanecké sněmovny v ČR, dále s orgány, vedením a hlasováním v Poslanecké sněmovně. V neposlední řadě také s pojmy jako jsou např. Mandát poslance, poslanecká imunita, koalice politických stran, dolní a horní komora aj.

    Dále jsme měli možnost prohlédnout si vnitřní strukturu sněmovny. Především, jak to probíhá v případě nějakého zasedání poslanců, a které všechny důležité osoby se kolem jednání pohybují.

    Nakonec jsme měli možnost vstoupit do hlavní zasedací místnosti, kde jsme si sedli do galerie a průvodkyně nám vysvětlila složení zasedací síně, její chod a provoz. Žáci se dozvěděli, kde sedí předseda vlády, kdo po jeho pravici a levici, kdo pod ním atd. Dále byli žáci poučení o systému rozdělení křesel v zasedací místnosti. Tzn. pravicový sektor, sektor střed a levicový sektor. Všichni zúčastnění byli informováni o systému pravicových a levicových stran. Také jsme byli seznámeni s případem rozpuštění sněmovny.

    Závěrem se žáci měli možnost průvodkyně ptát na různé otázky, které byly ve velké míře zodpovězeny.


Tomáš Rajnoha, tř. uč. 9. A