Návštěvy ve škole

12.04.2012 04:52

Vážení rodiče,
na začátku školního roku 2011/12 jste obdrželi náš Zpravodaj s informacemi ze života školy. Rád bych připomněl tu, která se týká Vašich návštěv ve škole ohledně jednání s vyučujícími, třídními, s vedením školy: vzhledem k tomu, že prioritní je nerušená výuka Vašich dětí, žádám Vás zdvořile, abyste svá jednání s vyučujícími plánovali na dobu mimo vyučovací hodiny. S každým vyučujícím si můžete domluvit termín návštěvy předem, nejlépe telefonicky. Telefonní číslo je uvedeno v žákovské knížce Vašeho dítěte nebo na www.zshanusovice.cz. Pokud přijdete v době výuky neohlášeni, vyučujícího Vám nezavoláme (netýká se velmi závažných důvodů).
Pokud chcete omluvit své dítě pro nemoc nebo jiný důvod nepřítomnosti, stačí nechat vzkaz u paní sekretářky,

telefon č. 583 231 208 nebo 581 030 200.  František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice