Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích

08.10.2018 09:45

S příchodem nového školního roku opět zveřejňujeme informace týkající se nové sociální služby v Hanušovicích. Jedná se o terénní formu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Jedná se o službu pro děti a mládež ve věku od 9 do 21 let, které nemají smysluplné využití volného času, vykazují drobné nedostatky v chování, rodiče na ně nemají čas nebo jim nemohou hradit drahé kroužky. Je to zařízení pro všechny, kteří chtějí svůj volný čas, po vyučování, trávit zajímavě, ve společnosti vrstevníků, kamarádů a také profesionálů z řad sociálních pracovníků, kteří jsou schopni pomoci nejen dětem, ale i jejich rodině. Mladým dospělým ve věku 21-26 let je poskytováno individuální poradenství. V rámci NZDM jsou realizovány dva projekty, a to projekt Replay zaměřený na zaměstnávání mladých, a projekt KUDY KAM II zaměřený na volnočasové aktivity; více info naleznete v letáčcích dosažitelných na MÚ Hanušovice, ZŠ Hanušovice či prostřednictvím telefonu.

V rámci veřejné soutěže, která proběhla v roce 2017, byla vybrána renomovaná nestátní nezisková organizace Společnost Podané ruce, o. p. s. se sídlem v Brně, která obdobná zařízení provozuje v Olomouci, Zábřehu nebo Mohelnici a má bohaté zkušenosti s vedením a provozem této služby.

Základním smyslem služby je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, zejména v období dospívání, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb. Mezi tyto služby patří poradenství, informační servis, preventivní aktivity zaměřené na různé sociálně patologické jevy (např. užívání drog, gambling, šikana, apod.), doučování a v neposlední řadě také nabídka širokého spektra volnočasových aktivit. Všechny služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně. S mladými dospělými - do 26 let -  se pak pracuje individuálně -  formou poradenství.

Služba vznikla na základě absence podobného typu služby v lokalitě Hanušovic a je podpořena finančně Olomouckým krajem a zařazena do sítě sociálních služeb. Ze strany klientů i veřejnosti se  NZDM těší velké podpoře. Momentálně je služba realizovaná jedním sociálním pracovníkem, ale brzy bude posílena o dalšího. Nepodařilo se zatím najít vhodné prostory pro realizaci této služby, takže prozatím je realizována formou tzv. terénní práce přímo v ulicích města, což znamená, že pracovník přímo na ulici, autobusové zastávce, nádraží, před školou, obchodem i jinde oslovuje děti a navazuje tak s nimi první kontakt pro další spolupráci. Služba si už získala první klienty, kteří na aktivity pracovnice reagují s nadšením.

Proto upozorňujeme, že děti jsou pracovníkem aktivně vyhledávány a oslovovány přímo na ulici, před školou, před domem. Podrobný kontakt na pracovnici sl. Apačovou uvádíme níže v článku, pokud by rodiče měli pochybnosti, s kým jejich dítě komunikuje, a chtěli si skutečnost ověřit.

Terénní pracovnice dojíždí do Hanušovic prozatím dle orientačního rozpisu:

Pondělí, úterý a pátek                       12.00- 17.00 hod.

Lze využít i kontaktu přes mobilní telefon či e-mail:

NZDM v Hanušovicích

Andrea Apačová, Dis.

T: 773 743 569

E: apacova@podaneruce.cz