Odpoledne s poezií

13.02.2020 08:37

Ve čtvrtek 13. února 2020 ve 14 hodin se uskutečnilo školní kolo v recitaci určené pro žáky I. a II. stupně za účasti 46 soutěžících recitátorů, rodičů, prarodičů i povzbuzujících spolužáků a odborné poroty ve složení  - vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lenky Tomíčkové, vedoucí metodického sdružení I. stupně - paní Mgr. Dagmar Pěničkové, paní učitelky I. stupně - Mgr. Anny Janočkové, paní učitelky I. stupně - Mgr. Jany Pitákové a předsedkyně poroty - PaedDr. Vladimíry Žídkové. Recitaci doprovázela příjemná atmosféra a zdravá soutěživost. Podle rozesmátých tváří dětí spolu s pochvalnými slovy zúčastněných posluchačů lze soudit, že se jim Odpoledne s poezií velmi líbilo a v mnohém je obohatilo o kulturní zážitek z této uskutečněné akce.

                                                      

                                                       A jaké byly výsledky?

 

 

 

 

 

 

0. kategorie – žáci 1. tříd

 

I. místo

 

Mrázková Klára

I.A

 

 

II. místo

 

Gábler Ondřej

I.A

 

 

III. místo

 

Havelková Kristýna

I.A

 

 

 

 

 

 

 

 

I. kategorie - žáci II. a III. tříd

 

I. místo

 

Temňáková Karolína

III.A

 

 

II. místo

 

Vácha Mikuláš

III.B

 

 

III. místo

 

Piňosová Soňa

III.B

 

 

 

 

 

 

 

 

II. kategorie - žáci IV. a V. tříd

 

 

I. místo

 

Šor Matěj

V.A

 

II. místo

 

Hanák Matyáš

V.B

 

III. místo

 

Hnátková Tereza

IV.B

 

Čestné uznání

 

Bažíková Barbora

V.B

 

 

 

Rajnohová Tereza

IV. B

 

 

 

Nikolovová Klára

V.B

 

 

 

 

 

 

 

III. kategorie - žáci VI. a VII. tříd

 

 

I. místo

 

Rajnoha Jakub

VII.B

 

 

II. místo

 

Topolanová Ester

VII.B

 

 

III. místo

 

Sekanina Daniel

VI.B

 

 

Čestné uznání    

 

Vojtková Karolína

VI.A

 

 

 

 

Miková Viktorie

VI.A

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. kategorie - žáci VIII. a IX. tříd

 

 

I. místo

 

Svobodová Tereza

VIII.B

 

 

II. místo

 

Franková Lucie

IX.A

 

 

III. místo

 

Váchová Kateřina

VIII.B

 

 

 

 

 

                           

Do okrskového kola v recitaci, které se uskuteční 12. 3. 2020 v Šumperku, vybrala odborná porota následující žáky:

 

Matěj Šor, V.A

Matyáš Hanák, V.B

Jakub Rajnoha, VII.B

Ester Topolanová, VII.B

Tereza Svobodová, VIII.B

Lucie Franková, IX.A

 

Příjemné odpoledne s poezií se vydařilo a umožnilo nám zaposlouchat se do veršů českých básníků a připomenout si, jak krásný a vznešený je náš mateřský jazyk.

 

Velké poděkování náleží rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ Hanušovice za finanční dar na zakoupení hodnotných odměn pro nejlepší recitátory. Zároveň poděkování patří i paní vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lence Tomíčkové za účast v odborné porotě tradiční recitační soutěže a předání pěkných odměn a diplomů talentovaným žákům, podobně jako dalším členům odborné poroty  - paní Mgr. A. Janočkové, paní Mgr. D. Pěničkové, paní Mgr. J. Pitákové, paní PaedDr. V. Žídkové, předsedkyni poroty.

 

Chtěla bych také poděkovat Jakubu Muchovi z VIII.A, který pořídil z Odpoledne s poezií zdařilé fotografie.

 

 

                                   „Jazyk poezie je čarovný a sdělí více významů, než mají slova sama.“         Fudžiwara no Kintó

 

 

                                                                                                PaedDr. Vladimíra Žídková              

                                                                                                předsedkyně poroty školního kola v recitaci