Okresní finále v atletickém čtyřboji

28.09.2014 21:21


    Dne 23. září 2014 se naši vybraní žáci druhého stupně zúčastnili okresního finále v atletickém čtyřboji na Tyršově stadiónu v Šumperku. Všechny zúčastněné školy měřily mezi s sebou síly v těchto atletických disciplínách:

-         Sprinterský běh z nízkého startu na 60 m a vytrvalostní běhy na 600, 800 a 1000 m.

-         Skok daleký a skok vysoký.

-         Hod míčkem a vrh koulí.

   Zúčastnění žáci daných škol byli rozděleni do 4 kategorií:

1. Mladší žákyně (6. - 7. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

2. Mladší žáci (6. - 7. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem.

3. Starší žákyně (8. - 9. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.

4. Starší žáci (8. - 9. třída) - disciplíny: běh na 60 m a 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem, vrh koulí.

    Žáci museli v daných kategoriích ukázat svoji všestrannou stránku. V mladších kategoriích žáci absolvovali všechny disciplíny, jen skoky se museli předem rozdělit. Ve starších kategoriích si žáci kromě skoků museli rozdělit i hod míčkem s vrhem koulí. V každé kategorii mohlo za jednu školu startovat družstvo s pěti členy. Celkově se okresního finále v atletickém čtyřboji zúčastnilo 13 - 17 škol. V každé kategorii byl počet škol jiný. Nejvíce obsazená kategorie byla kategorie starších žáků.

    Naše škola se těchto závodů pravidelně zúčastňuje. Žáci naší školy se v hodinách tělesné výchovy učí techniky výše uvedených atletických disciplín, které si pak ověřují i po fyzické stránce a své výkony si zapisují do svých portfólií. Žáci s nejlepšími výsledky se poté zúčastňují závodů, aby si jednotlivé disciplíny vyzkoušeli v závodním prostředí na oficiálním atletickém sportovišti.

    V žádném případě se naši žáci, kteří reprezentují naší školu na okresní úrovni, nemohou srovnávat s atlety, kteří výše uvedené disciplíny min. 2 x týdně trénují v rámci atletického klubu v Šumperku.

    Výsledky jednotlivých kategorií:

-  mladší žákyně (13. místo)

-  mladší žáci (13. místo)

-  starší žákyně (12. místo)

-  starší žáci (7. místo)

    Poděkování patří všem zúčastněným závodníkům.


Speciální pochvalu zaslouží žákyně Kateřina Turková ze 7. A, která vyhrála v kategorii mladších holek soutěž ve skoku vysokém a žák Kryštof Kadlec z 9. B, který v kategorii starších žáků vyhrál soutěž ve vrhu koulí.                        

Za kabinet Tv - T. R. a Y. J.