Okresní kolo dopravní soutěže

18.05.2012 15:35

Každoročně se žáci 5. - 9. ročníku připravují na soutěž mladých cyklistů. Děti musí zvládnout řadu disciplín, aby pak ukázaly, jak se umějí na silnici chovat. Letos se okrskové kolo dopravní soutěže konalo 9. 5. 2012 v Zábřehu. Cyklisté museli dobře vyřešit dopravní testy, dokázat, jak by uměli poskytnout první pomoc v případě dopravní nehody, projížděli po komunikacích na okraji města pod dohledem Policie ČR a nakonec na kole zdolávali řadu překážek. A jak jsme dopadli?

Starší družstvo – Honza Donoval, Martin Hanuš, Nikola Kreifová a Pavlína Jelínková – obsadili velice pěkné 2. místo a naše mladší družstvo – Daniel Novák, Matěj Vyroubal, Saša Recová a Bára Venosová – získali dokonce 1. místo! Blahopřejeme!!!

Obě naše družstva postupovala do okresního kola. Toto se konalo 17. 5. v Mohelnici. Žáci zde plnili podobné disciplíny a bojovali s nejlepšími celky okrskových kol. Nejtěžší disciplínou byla tady zdravověda, neboť soutěžící museli ošetřovat „opravdové „ zlomeniny, různé druhy krvácení, popáleniny, pacienty v bezvědomí. Studenti střední zdravotní školy vše namaskovali tak, že zranění vypadala jako opravdová. Naši cyklisté vše zvládli se ctí a starší družstvo obsadilo 4. místo a mladší žáci získali dokonce 3. místo. Blahopřejeme k tomuto pěknému umístění. Znalosti a dovednosti, které si žáci osvojili se jim budou hodit – neboť každý z nás je denně na silnici a musí se zde umět chovat podle dopravních předpisů.