Okresní kolo soutěže cyklistů v Mohelnici

04.06.2018 12:48

Každoročně se žáci naší školy připravují v dopravním kroužku k soutěži konané obvykle na dopravním hřišti v Mohelnici.  Žáci se učí pravidla silničního provozu – která budou následně používat celý život - píší testy jako jejich rodiče v autoškole, učí se poskytnout první pomoc při úrazech na silnici i v domácnosti. Také pilně nacvičují jízdu přes překážky - pravděpodobně aby jednou zvládli jízdu na našich ne vždy vyhovujících silnicích. Nejlepší cyklisté jsou pak vybráni a reprezentují naši školu na soutěži. Dne 15. května 2018 proběhlo okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci museli úspěšně zvládnout testy z pravidel silničního provozu, dokázat, že umějí poskytnout první pomoc, projet náročnou překážkovou dráhou a zvládnout jízdu po dopravním hřišti pod kontrolou dopravní policie ČR. Konkurence byla velká, přesto se obě naše družstva umístila na pěkných místech.

Mladší družstvo – Matyáš Poprach, Jakub Rajnoha, Lucie Pavlínová a Tereza Svobodová –obsadili 4. místo. 

Starší družstvo - Jakub Novák, Lukáš Pavlín, Alena Malasková a Sára Topolanová získali dokonce 3. místo.

 Jakub Novák byl dokonce nejlepším cyklistou s nejmenším počtem trestných bodů ze všech 96 účastníků soutěže!

 Účastníkům soutěže blahopřejeme k pěkným výsledkům, děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na úspěchy v příštím roce.

 

AP