Praktická přednáška o první pomoci

02.05.2019 14:24

Dne 29. dubna se žáci pátého ročníku a dopravního kroužku zúčastnili dvouhodinové praktické přednášky první pomoci. Páťáci mají v učebních osnovách v rámci učiva přírodovědy základy první pomoci a tato přednáška jim měla rozšířit jejich teoretické informace z učebnice. Cílem setkání však bylo prakticky seznámit žáky s „laickou“ předlékařskou první pomoci tak, aby byli schopni zareagovat v běžném životě na jednotlivé životu nebezpečné a ohrožující situace.  

V prvním bloku besedy se mohli žáci dozvědět více o zlomeninách a jejich základních ošetřeních. Zaměřili se především na zlomeniny horních a dolních končetin. Dále se seznámili s druhy krvácení a způsobu ošetření jednotlivých ran. V závěru teoretické části žáci společně s lektorkou rozebírali, jak ošetřit např. popáleniny, omrzliny, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, pokousání psem, ale i odstranění zasátého klíště aj. V neposlední řadě si žáci ujasnili, jak reagovat při nálezu člověka, který je v bezvědomí, nebo upadne do mdloby a zdůraznili si protišoková pravidla.

Ve druhé části, která byla zaměřena prakticky si žáci v jednotlivých skupinách, na odborných pomůckách a na svých spolužácích vyzkoušeli např. následující činnosti:

- aplikaci závěsného šátku při zlomenině horní končetiny

- použití tlakového obvazu a škrtidla při krvácení

- použití máslíčkového obvazu při řezné ráně

- manipulaci s obvazovým materiálem a šátkem, např. vytvoření tvz. „pacičky“ na horní končetině (ruce) při krvácení

- na přítomné figuríně nepřímou masáž srdce a umělé dýchání

- manipulaci s raněným člověkem do zotavovací tzv. Rautekovy polohy, (dříve stabilizované polohy)

- aj.

Velmi zajímavou části této přednášky bylo použiti 3D brýlí s VAU „virtuální anatomickou učebnou“. Jedná se o unikátní software od společnosti Samsung, který bude sloužit jako výuková pomůcka studentům středních zdravotních škol. Žáci si prostřednictvím těchto brýlí mohli v 3D obraze promítnout různé modely lidského těla, jednotlivých orgánů apod.

Závěrem lze konstatovat, že praktická přednáška byla užitečným doplněním teoretických informací z učebnice a žáci si tak mohli určité situace reálně vyzkoušet a vizuálně představit.

Poděkování patří paní Köhlerové, vyučující ze Střední zdravotní školy Šumperk, která celou přednášku provázela. Díky její ochotě a příjemnému přístupu k dětem probíhala celá prezentace srozumitelně a profesionálně. Věřím, že se žákům beseda líbila a že si z ní odnesli užitečné informace do praktického života.

Koordinátor přednášky Mgr. Tomáš Rajnoha

 

Foto: