PRAKTICKÁ PŘEDNÁŠKA PRVNÍ POMOCI V PÁTÝCH TŘÍDÁCH

18.12.2017 18:13

    Jak zastavit krvácení? Jak poskytnout první pomoc člověku, který je v bezvědomí? Jak jednat v situacích, když jde jinému člověku o život? Na tyto a další otázky našli žáci pátých ročníků odpověď v rámci praktické přednášky první pomoci, která se na naší škole uskutečnila dne 18. prosince 2017.

    Páté ročníky mají v předmětu přírodověda v rámci vzdělávacího obsahu (učiva) zahrnuty „základy“ první pomoci u zlomenin, krvácení, bezvědomí, šoku, zástavě dechu, omrzlin, popálenin a další různá drobná poranění.

    Cílem přednášky bylo žáky prakticky seznámit s „laickou“ předlékařskou první pomoci tak, aby byli schopni zareagovat v praktickém životě na jednotlivé životu nebezpečné a ohrožující situace.  

    Součástí prezentované výuky byly jak teoretické informace, tak i praktické ukázky první pomoci. Žáci si mohli na vlastní kůži na přítomných pomůckách a svých spolužácích vyzkoušet např. Rautekův manévr, uložení zraněného do stabilizované polohy, uvolnění dýchacích cest (zapadlý jazyk), umělé dýchání, zástavu krvácení aj. Dozvěděli se také, na jaké číslo mají v případě nehody, úrazu, nálezu zraněné osoby apod. volat a jakým způsobem mají po telefonu komunikovat s lékařem. Seznámili se s pojmy epileptický záchvat, mdloba aj. V neposlední řadě se naučili, jak poskytnout první pomoc při drobných poraněních, jako jsou např. uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, přisáté klíště, cizí těleso v ráně aj.

    Závěrem lze konstatovat, že praktická přednáška byla užitečným doplněním teoretických informací z učebnice a žáci si tak mohli určité situace reálně vyzkoušet a vizuálně představit.

    Poděkování patří paní Köhlerové, vyučující ze Střední zdravotní školy Šumperk, která celou přednášku provázela.  Díky její ochotě a příjemnému přístupu k dětem probíhala celá prezentace srozumitelně a profesionálně. Věřím, že se žákům beseda líbila a že si z ní odnesli užitečné informace do praktického života.

Koordinátor přednášky Mgr. Tomáš Rajnoha

Foto: