Předávání čtenářských medailí ve třídě 1. A

02.05.2019 14:19

Když jsme byli ve třídě 1. A na návštěvě naposledy, předávali jsme našim prvňáčkům jejich první Slabikáře. Při loučení jsme jim slíbili, že se za nimi přijdeme ještě jednou podívat a poslechnout si, jak se naučili číst a ovládat jednotlivá písmena abecedy.

Nastal 30. duben a žáci 9. A opět navštívili žáky první třídy. Na začátku nám vybraní žáčci přečetli pár básniček na různá písmenka z abecedy. Poté nám jednotlivé skupinky prvňáků na krátkých textech ze Slabikáře předvedly, jak pěkně čtou.

Po četbě ze Slabikářů nám děti složily „čtenářský slib“.

V závěru předali deváťáci našim prvňákům čtenářské medaile a popřáli jim spoustu zábavného čtení a úspěšného zvládnutí konce první třídy.

Poděkování patří všem dětem z 1. A za předvedený program, paní učitelce Pitákové a asistentce Petře Navrátilové za přípravu a žákům devátého ročníku za výrobu čtenářských medailí.

Mgr. Tomáš Rajnoha

Foto: