Přednáška o volbě budoucího povolání na Úřadě práce v Šumperku

15.05.2013 10:10

Přednáška o volbě budoucího povolání na Úřadě práce v Šumperku

 

    Ve dnech 6. a 13. května se třídy 8. A a 8. B zúčastnily přednášky o volbě povolání na Úřadě práce v Šumperku.

    Přednáška proběhla v informačním poradenském středisku (IPS). V úvodu jsme se dozvěděli, jaké služby a akce IPS nabízí. Dále jsme byli informování o volbě povolání, především o charakteristických znacích povolaní, jako jsou např. pracovní obsah – činnost, pracovní prostředí, pracovní prostředky a pracovní cíle dané profese apod.

    Rozebírali jsme také charakteristické znaky osobnosti a pokoušeli se na příkladech uvést, do jakých profesí se hodí jaké typy osobností apod.

    V neposlední řadě jsme se dozvěděli, kde všude získat informace o dalším vzdělání po ukončení základní školy a především kde hledat informace na internetu.

    V závěru přednášky jsme si mohli v přehledných pořadačích prolistovat informace o středních školách a učilištích z olomouckého kraje, jednotlivých výstupních profilů studentů   a uplatnění v následných profesích na trhu práce.

    Přednáška pro žáky osmých ročníků, kteří se pomalu začínají rozhodovat o tom, na jakou školu po ukončení základního vzdělání půjdou studovat, byla jistě velkým přínosem. Žáci získali nové informace, které jim jistě alespoň nepatrně ulehčí výběr a rozhodování o tom, na jakou školu si mají přihlášku v 9. ročníku podat.

 

Za osmé ročníky Mgr. Tomáš Rajnoha, tř. uč. 8. A