Příjezd Sněžnického motoráčku vítali žáci zpěvem, recitací a tancem

01.04.2014 05:33

       V sobotu 29. března 2014 si občané Hanušovic a Králík připomenuli rok od jízdy Sněžnického motoráčku jako akce organizované v rámci podpory regionální vlakové dopravy v době, kdy docházelo k hromadnému rušení provozu na tratích v Pardubickém kraji.

       Po příjezdu historického vlaku do Hanušovic následoval slavnostní přípitek starostky města Králík – paní Jany Ponocné a paní Ivany Vokurkové, starostky města Hanušovic.

       Poté Ing. Pecháčková zahájila kulturní vystoupení žáků Základní školy a Mateřské školy v  Hanušovicích, kteří zpívali a  recitovali v duchu 60. let pod vedením Ing. Františka Felnera , ředitele školy a PaedDr. Vladimíry Žídkové, vedoucí recitačního kroužku. Diváky zaujaly i  pěkné taneční kreace dívek z kroužku z Jindřichova i pozoruhodná přehlídka veteránů. Účastníci akce mohli zhlédnout historické fotografie vlakového nádraží i dobových fotografií města Hanušovic a také si zakoupit upomínkové předměty i chutné občerstvení.

      Výtěžek z prodeje jízdenek bude na základě dohody zástupců obou měst předán Dětskému centru Pavučinka v Šumperku.

      Při jízdě Sněžnickým vláčkem se cestujícím vybavili příjemné vzpomínky z minulých let a  zaposlouchali se ve vlaku do vyprávění přítomných pamětníků. Během jízdy pozorovali  okolní krásnou přírodu  a těšili se mezi přáteli železniční dopravy dobré náladě v oblečení všedního života i stylu hippies 60. let.

     Města Králíky a Hanušovice společně s Klubem železničních cestovatelů připravila pro všechny přítomné zajímavý program doprovázený hřejivým jarním sluníčkem.

 

                                                                                              PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                             vedoucí recitačního kroužku