Přírodovědný "Klokan"

15.10.2018 08:29

Dne 12.10.2018 proběhlo školní kolo „Přírodovědného Klokana“. Soutěže se zúčastnili žáci    8. a 9. ročníku. Samostatně řešili 24 úloh z oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.

Nejlepší řešitelé jsou:

  1. místo: David Špatina 9.A
  2. místo: Jan Brnyak 9.A
  3. místo: Alena Malasková 9.B

 

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v dalších soutěžích.

                                                                  Za matematiku: Mgr. Pavla Rulíšková