Projekt Fond Sidus - projekt pro nemocné děti

02.05.2012 05:27

V rámci Dne otevřených dveří 26. 4. 2012 mohli žáci, rodiče a návštěvníci školy podpořit zakoupením drobných předmětů fond Sidus. Tento projekt pro základní školy pomáhá nemocným dětským pacientům v českých i moravských nemocnicích.

ZŠ a MŠ Hanušovice je zapojena již čtvrtým rokem. Letošní školní rok 2011/2012 byla nabídnuta joja, lentikulární magnetky, bublifuky, nálepky a zábavný výukový program pro prvňáčky se zvířátky.

Výrobky byly nabídnuty žákům a učitelům přes koordinátorku školy. Celkem se na dobročinný projekt ve školním roce 2011/2012 pomohlo vybranou částkou 2 555,- Kč odprodejem nabídnutých produktů.

Výtěžek z prodeje je věnován Pediatrické klinice UK 2LF Fakultní nemocnice v MOTOLE a Dětské Klinice Fakultní nemocnice Olomouc, a to na nákup potřebných přístrojů pro dětské pacienty.

Jana Winklerová,  koordinátorka projektu