Projekt ke Dni zvířat

04.10.2013 20:50

Ve dnech 2. – 4.10. se na naší škole uskutečnil projekt ke Dni zvěře, který připadá na 4. října. Cílem projektu bylo seznámit naše děti s tím, že v okolních lesích, polích loukách a vodách žije spoustu živočichů, se kterými různé skupiny lidí pracují, starají se o ně a pomáhají jim.

V úvodu projektu přijel na naší školu pan Diviš, který dětem přednášel o myslivosti, péči o zvěř a celkově o tom, jaká zvířata můžeme potkat v našich lesích, na jejich okrajích, na loukách a na polích. Děti se dozvěděly, jaký je rozdíl mezi zvěří a zvířaty, co to je zvěř pernatá a srstnatá, jaký je rozdíl mezi rohem a parohem nebo také o tom, jak můžeme volně žijícím zvířatům pomáhat v zimě nebo jak se máme v lese chovat, abychom mohli volně žijící zvířata pozorovat.

Po těchto úvodních hodinách, které proběhly ve středu a ve čtvrtek, se děti v pátek vydaly na procházku do okolí Hanušovic. Cestou byla přichystána čtyři stanoviště. Na prvním a třetím stanovišti dětem bratři Svobodové, povídali o lovu zvěře a péči o ni, ukázali jim, jak vypadá lovecká puška, jelení shoz, kostka soli na lízání, přikrmovací granule pro zvěř a mnoho dalších. Na dalším stanovišti se děti dozvěděly od pana Zerzáně, proč a jak se kroužkují ptáci, jaké nejznámější druhy ptáků můžeme vidět v našem okolí, které druhy ptáků odlétají a proč a naopak, které u nás na zimu zůstávají popřípadě k nám přilétají zimovat. Také se děti mohly podívat, jak probíhá odchyt ptáků pomocí sítě. Na posledním stanovišti dětem pan Láník ukázal, jakým způsobem je možné v našich podmínkách provozovat sportovní rybolov, řekl jim, jaký je rozdíl mezi vodou pstruhovou a mimopstruhovou, na co se chytají dravé ryby a na co býložravé a jaké je základní vybavení rybáře.

Po posledním stanovišti děti odešly v doprovodu svých třídních učitelů do tříd, kde si popovídaly o tom, co nového se dozvěděly. Ve třídě si také děti zpracovaly pracovní list, který zrekapituloval celý projekt a ověřil, co si děti zapamatovaly. Jako památku na projekt děti dostaly na každém stanovišti kartu s informacemi, které se daného stanoviště týkaly a tyto karty si potom odnesly domů.

Věříme, že se celý projekt povedl a že splnil svůj hlavní účel, což bylo seznámení s našimi volně žijícími živočichy, jejich ochranou a důležitostí pro přírodu a pro člověka. Celý projekt mohl vzniknout díky podpoře z projektu Olomouckého kraje pro rozvoj environmentálních aktivit, za což bychom chtěli poděkovat. Doufáme, že si děti do budoucna odnesly spoustu zážitků a znalostí, které jim dlouho zůstanou v paměti a které jim možná i pomohou v rozhodování o jejich budoucnosti.

 

PJ