Projekt „Vyrábíme pro Afriku“

02.05.2012 05:28

Dne 26. 4. 2012 se uskutečnil celoškolní projekt „Vyrábíme pro Afriku“. V tento den proběhl v odpoledních hodinách „Den otevřených dveří“ - rodičovské schůzky, během kterých se uskutečnil prodej výrobků našich žáků vyrobených v rámci projektu „Vyrábíme pro Afriku“. Získaná finanční částka z tohoto celoškolního projektu je téměř devět tisíc korun.  

Chci poděkovat všem žákům, učitelům za spolupráci na projektu „Vyrábíme pro Afriku“ a dále chci poděkovat všem, kteří zakoupením výrobků přispěli na ADOPCI NA DÁLKU, ve které je naše škola zapojena.

František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice 

 

 

„Vyrábíme pro Afriku“ na I. stupni

V jednotlivých třídách děti vyráběly ozdobné kolíčky, korále na krk, batikovali papír, vyráběly korálkové náramky a drobné šperky, pekly perníčky, vytvářeli sošky z moduritu a ještě spoustu dalších věcí. Těm mladším pomáhali starší spolužáci, za což jim patří velký dík. Každý si na svém výrobku dal záležet, protože věděl, že vyrobené drobnosti se budou prodávat odpoledne před třídními schůzkami a utržené peníze půjdou na dobrou věc. I na vlastním prodeji se děti podíleli sami a mnohdy bylo těžké vybrat prodejce, protože prodávat chtěl každý. Závěrem lze jenom dodat, že se akce všem velmi líbila.

Petr Jorda, zástupce I. stupně

 

 

„Vyrábíme pro Afriku“ na II. stupni

Celé dopoledne žáci tvořili a vyráběli vonné svíčky, korálkové ozdoby, panáčky-kofoláčky, ozdobné květinky apod. Někteří dokonce váleli těsto a pekli chutné sušenky. Hlavní iniciativa pro uspořádání takového dne přišla od žáků 8. A, kteří oslovili učitele a další žáky školy. Nápad se líbil, proto se zapojily všechny třídy na 2. stupni. A výsledek? Příjemné a tvořivé dopoledne, které mělo pokračování! Od 15 hodin žáci své výrobky nabízeli rodičům, kteří přicházeli do školy - byl přece Den otevřených dveří. Ceny symbolické, výrobky krásné a proto zájem o ně veliký. Veškeré získané finance žáci věnovali na financování projektu ADOPCE NA DÁLKU. Hodnocení? -  zdařilá akce, kde hlavními iniciátory byli žáci!

Anna Láníková, zástupce II. stupně

Fotogalerie: Projekt „Vyrábíme pro Afriku“