PROJEKTOVÝ DEN – ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA SZŠ V ŠUMPERKU

12.06.2019 05:07

Dne 30. 5.2019 byly třídy 5. A a 5.B pozvány na  Projektový den – environmentální výchova na Střední zemědělskou školu do Šumperka. Náš bývalý žák – Petr Kufel  - zde vytvořil pro děti zajímavé dopoledne týkající se ochrany životního prostředí a rozumného nakládání s odpady.

Po příchodu do školy byli žáci rozděleni do tří skupin a tyto pak na čtyřech stanovištích plnily různé úkoly. Děti tak poznávaly listnaté, jehličnaté a ovocné stromy podle kmene, hledaly po okolí odpadky a tyto následně třídily do připravených kontejnerů. Žáci také shlédli prezentaci o rozlišování hornin a nerostů a prohlédli si i vystavené minerály. Jak se cítí a jak poznávají svět kolem sebe nevidomí lidé, si mohli chlapci a děvčata vyzkoušet na dalším stanovišti, kde se zavázanýma očima poznávali a třídili opět různé typy odpadu.

Na závěr jsme byli provedeni po botanické zahradě, kde studenti zemědělské školy pěstují různé rostliny a zde ve voliérách chovají bažanty a holuby. Nejvíce se ovšem dětem líbila prohlídka školy se zvířaty. Zde si hoši a dívky pohladili rozrostlou rodinku morčátek, obdivovali jsme agamy a několik papoušků. Dětem se návštěva Střední zemědělské školy v Šumperku líbila a program zaměřený na třídění odpadů byl jistě přínosný. Snad tímto získáme pár dalších rodin, kterým záleží na tom, jak vypadá naše životní prostředí, a v jakém prostředí budou žít jednou jejich děti.

 

                                                                         Anna Podgrabinská a Radka Kotrašová

                                                                                 třídní učitelky 5. A a 5. B