Projektový den ke Dni Země "Kompost"

03.05.2012 15:54

Ve středu 2.5. se žáci a učitelé I. stupně zúčastnili prezentace společnosti Ekodomov, která zaštiťuje projekt MěÚ Hanušovice, jehož cílem je zavedení kontejnerů na bioodpad. Děti se nejprve podívaly na divadelní představení, kde pomáhaly najít to správné místo pro uložení jablečného ohryzku. Potom se zapojily do práce na pěti stanovištích, kde se dozvěděly spoustu zajímavých informací, zopakovaly si nově získané informace a také si zasoutěžily. I vzhledem ke krásnému počasí se akce vydařila a děti si s sebou domů odnesly spoustu zážitků a nových informací.

 

PJ