Projektový den "Zvelebme si svoje město"

05.05.2015 13:03

Ve středu 29.4. se na naší škole ve spolupráci s MěÚ Hanušovice a společností Jekhetane, o. p. s. uskutečnil pro žáky I. stupně naší školy projektový den s názvem „Zvelebme si naše město“, který se uskutečnil jako neoficiální akce celonárodní výzvy „Ukliďme svět“.

Děti z I. stupně se rozdělily podle tříd a svých možností a vrhly se na úklid okolí školy a školního hřiště, páťáci se vydali uklidit nejčastěji používané vycházkové trasy po Hanušovicích. Celou akci přijaly děti s nadšením, podařilo se jim udělat velký kus práce a jejich zásluhou okolí školy vypadalo hned lépe (bohužel tento stav trval jen několik málo dní, neboť během prodlouženého víkendu se například v okolí lavičky na školním hřišti opět objevily poházené plechovky  a papíry, protože koš byl celých 10 m daleko).

Je jedině škoda, že se s dětmi do akce nepustili také obyvatelé Hanušovic, pro které byla také akce určena a z nichž dorazili pouze dva „stateční“, kterým ale patří velký dík, neboť se aktivně zapojili a velkou měrou pomohli společnému úsilí. Doufejme, že pokud podobnou akci budeme pořádat příště, tak bude účast veřejnosti hojnější, vždyť jde také o jejich město.

 

PJ

Zhodnocení celé akce provedla třída 5.B:

 

Ve středu 29.4.2015 se uskutečnil  na naší škole ve spolupráci s městem Hanušovice a společností JEKHETANE o.p.s.  projektový den Zvelebme si svoje město.

Všechny děti z prvního stupně se sešly před školou a rozdělily si úkoly, kde mají uklízet. Všichni obdrželi pytle na odpad ,rukavice a malé občerstvení.

Naše třída 5.B udělala menší okruh po Hanušovicích (ulicí Příčnou, Dukelskou, Na Vinici, Za Moravou, Pražskou, Hlavní,  kolem MěÚ,elektrárny a hřiště zpět ke škole).

A výsledek naší cesty? 4 pytle plastů, ¾ pytle plechovek, 1 pytel směsného odpadu, trochu skla.

Co jsme objevili? 4 stanoviště kontejnerů na třídění odpadu, sběrný dvůr a kontejner na plechovky, velký nepořádek kolem  železniční tratě  a řeky, několik černých skládek, “které byly fakt odporné“  a na jejichž uklizení naše síly nestačily.

Nejzajímavější úlovek: dámské  kalhotky, štětec, pařák na knedlíky  a polovina sklokeramické desky.

Co nám scházelo? Více odpadkových košů podél cest, pomoc s odnosem  plných pytlů – „bylo to hodně těžké“,

účast i hanušovických občanů na úklidu a hlavně přístup všech obyvatel k pořádku v Hanušovicích. Vždyť když každý uklidí svůj odpad tam, kam patří, bude tady líp.

                                                                                                       DM a 5.B