Putování za knihou

25.04.2017 04:52

„Má, milá knížko!“

 

    „Ty, která jsi má nejmilejší přítelkyně, kdykoliv otevřeš své srdce, abys mě potěšila ve špatných i dobrých dnech. Umíš mě vždy rozveselit i roztesknit. Když se skloním nad Tvé hustě popsané stránky, jsem jako v jiném světě. Vtáhneš mě s sebou do míst zajímavých i obyčejných, do pocitů všech hrdinů a mezi jejich sny a životy. Četba je vždy zajímavá a já se ze svého života opět přesouvám do Tvého děje, krajiny a představ.

     Otvírám Tě stále, kdykoliv mám možnost a čas utéct k Tobě myšlenkami. Vím, že tu se mnou vždy budeš a že zůstaneme stále dobrými kamarády. Věřím, že Tvoje autorka se bude velmi snažit, aby mi s Tebou bylo vždy tak dobře jako nyní. Doufám, že budeš mít stále více čtenářů, kteří Tě budou otvírat stejně rádi jako já a kteří pochopí to kouzlo snů, které v sobě skrýváš pro další a další generace dychtivých čtenářů.“

     Těmito slovy začínala slohová práce Dominiky Marečkové, žákyně 8.B třídy, která mě inspirovala k literární exkurzi pro žáky 7.A třídy naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích.

Tímto způsobem jsme navázali na úspěšné čtenářské dílny realizované v loňském školním roce i návštěvu v  knihovně v našem městě v 6. ročníku, která děti velmi zaujala.

     Tentokrát jsme zvolili volné téma, kdy si žáci prohlíželi nabídku knižních novinek, seznamovali se s různými literárními žánry českých i světových spisovatelů. Získaly si  je dobrodružné knihy i knihy opředené tajemstvím i hororovým nádechem. Romantické příběhy našly své zamilované čtenáře. Obrázkové naučné encyklopedie přilákaly nadějné mladé vědce a  vynálezce. Komiksové příběhy motivovaly k tvůrčí práci nadané literáty a  kreslíře. Osudové setkání dvou světů – reálného a světa fantazie prolínalo náměty  jednotlivých knih v podobě sci – fi literatury. Magické schopnosti literárních postav v kouzelnickém světě však u žáků  dominovaly. Chlapce zlákali knihy s fotografiemi aut,  motocyklů, lodí a železnic. Své příznivce zde našla i literatura humorně laděná a se zvířecími hrdiny. Úkolem žáků bylo vybrat a na připravený lístek zapsat knihu, která je nějakým způsobem zaujala s uvedením důvodu. V závěru exkurze měli žáci zhodnotit „výpravu do knihovny“ a uvést, co se jim zde líbilo, co je zaujalo či napsat návrhy, co by bylo dobré do budoucna v knihovně změnit.

      A jaké byly výsledky naší ankety?

Dětem se exkurze v knihovně velmi líbila. Shodly se však na tom, že by bylo dobré získat pro Městskou knihovnu v Hanušovicích větší prostory, které by byly využity pro rozvoj čtenářské gramotnosti, k samostudiu, pro práci s internetem za účelem zpracovávání referátů do hodin literární výchovy.

      Ráda bych touto cestou poděkovala paní Dáše Šmotkové za seznámení žáků s knižními novinkami a nabídkou audioknih i možností výběru knih pro mimočítankovou četbu budoucích studentů středních škol. Poděkování náleží i paní Lence Tomíčkové za nabídku básní a  prozaických textů na kulturní vystoupení žáků recitačního kroužku.

                                              

                                                     PaedDr. Vladimíra Žídková, vyučující českého jazyka a literatury

 

„Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“

                                                                                                                      Karel Čapek