PVE Dlouhé Stráně

10.04.2012 05:09

Ve čtvrtek 22.9.2011 se naše třídy 8.A a 8.B zúčastnily exkurze v rámci předmětů fyzika – zeměpis do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Sraz jsme měli v 7:45 hod u naší školy a autobusem se asi po hodině cesty dostali až na místo určení.
S veselo náladou jsme vystoupili z autobusu. Po chvíli nás přivítal průvodce a zavedl nás do přednáškového sálu. Zde nám názorně vysvětloval chod elektrárny a promítl film. Dozvěděli jsme se, že PVE Dlouhé Stráně patří mezi sedm divů ČR. Elektrárna vyrábí drahou špičkovou elektřinu a spotřebovává levnou. Funguje také jako rezerva . Elektrárna má dvě reverzní Francoisovy turbíny , ročně vyrobí 1 000 GWh a spotřebuje 1 250 GWh.
Po zhlédnutí filmu jsme sestoupili do podzemní kaverny, kde nás zaujaly velké turbíny. Potom nás čekala horní nádrž, kam jsme opět odjeli autobusem. Zde se nám všem zatajil dech. Nádrž byla obrovská. Leží v nadmořské výšce 1350 metrů a kolem dokola měří 1750 m. Voda z ní je vedena dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km k turbínám. Celou nádrž jsme si pomalu obešli, důkladně prohlédli a vrátili se k autobusu., který nás odvezl k obhlídce dolní nádrže.
I když nám počasí příliš nepřálo, byla mlha a mrholilo, přesto jsme se vrátili spokojení a z exkurze si dovezli hodně nových zážitků a informací.

 

Monika Baslerová a Iva Benešovská z 8.A