PVE Dlouhé stráně

17.09.2012 20:06

Exkurze PVE Dlouhé stráně – 8. ročník

 

    Dne 17. 9. 2012 se třídy 8. A a 8. B zúčastnily v rámci předmětu zeměpis a fyzika exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně (dále jen PVE). Exkurzi jsme měli domluvenou na 9. hodinu ranní a tak jsme od školy vyjížděli hned se začátkem vyučování.

Po příjezdu do Koutů nad Desnou k nám byl přidělen průvodce, který nás celou exkurzí provázel.

    Nejprve jsme přijeli na nádvoří k samotné elektrárně. Náš průvodce nám v informační hale na elektronické tabuli představil celý komplex přečerpávací vodní elektrárny, vysvětlil nám,

jak v areálu vše funguje, kolik se o něj stará zaměstnanců, kdo ji řídí atd.

Promítnul nám cca. 20 min. filmový dokument o vodních elektrárnách v ČR a především o samotné PVE Dlouhé Stráně, její historii, stavbě, provozu atd.

    Poté jsme se přes nádvoří elektrárny přesunuli tunelem vedoucí do turbínové kaverny, kde nám pan průvodce opět řekl zajímavé informace o provozu kaverny, vysvětlil nám princip turbín atd. Následně jsme si prohlédli vývod elektrického vedení z podzemí, dozvěděli se, kam vyrobený elektrický proud směřuje, a přemístili se na prohlídku dolní nádrže PVE.

    Nakonec jsme od dolní nádrže vyjeli úzkou klikatou cestou autobusem až na vrchol hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m. Zde jsme obdivovali velikost a krásu horní nádrže PVE, prohlédli si její okolí a žasli nad velikosti „téměř mořských vln“ na vodní hladině.

Vál tam totiž velmi silný a studený vítr, který popoháněl jak vlny na hladině, tak i nás. Vzhledem k tomu, že nám vyšlo slunné počasí, viděli jsme z vrcholu horní nádrže panorama Jeseníků, např. Praděd, Keprník, větrné elektrárny na Medvědí Hoře atd.

    Závěrem lze tedy říci, že se exkurze na PVE Dlouhé stráně vydařila. Téměř většina žáků byla nadšena (až na výjimky) a odvezla si spoustu nových informací, které jistě v rámci svého všeobecného přehledu vzdělání využijí.

    Touto cestou bych chtěl poděkovat panu uč. Zerzáňovi za pedagogický doprovod a firmě Vobus za dopravu. Především ale za trpělivost a toleranci našeho řidiče pana Ivoše Vokurky, protože brát některé současné „vychované žáky z rodin“ autobusem na takové typy exkurzí či jiné zajímavé akce, je opravdu jen pro silné povahy s pevnými nervy!!!

   

Za vedoucí: Mgr. Tomáš Rajnoha