Recitace v domě s pečovatelskou službou

10.04.2012 05:12

S vánočním programem zavítali žáci recitačního kroužku do Domu pečovatelské služby v Hanušovicích. Pěkně přednesené básně potěšily přítomné seniory a mnohé dojaly k slzám. Kulturnímu vystoupení přihlížela i paní starostka Ivana Vokurková a paní Radka Vinklerová ze sociálního odboru v Hanušovicích, které spolu s paní Odstrčilovou, vedoucí DPS, dětem i vedoucí zájmového kroužku, poděkovaly za připravený program.

Vladimíra Žídková

vedoucí recitačního kroužku