Říjen

20.03.2018 07:25

ŘÍJEN

     V letošním školním roce se do kroužku fyziky přihlásili většinou žáci z 6. B a z 5. B třídy. Kromě fyzikálních pokusů funguje i kroužek robotický. V posledně jmenovaném kroužku si žáci zkoušejí programovat robota z robotické stavebnice a zde jako vedoucí působí Petr Kufel, náš bývalý žák a v současnosti student střední školy v Šumperku.

    Jaké pokusy jsme si vyzkoušeli v říjnu? Pohráli jsme si s atmosférickým a hydrostatickým tlakem: Oblíbeným a jednoduchým pokusem je tento: Naplňte kelímek od jogurtu vodou, překryjte vrch kelímku papírem a kelímek překlopte vzhůru dnem. Voda nevyteče. Proč? Tlak okolního vzduchu je větší než tlak vody v kelímku.

    Chcete si vyzkoušet jiný pokus? Do hrdla PET lahve vložte nafukovací balónek a zkuste balónek nafouknout. Jde to ztěžka? Samozřejmě – v PET lahvi je vzduch a tento nemá kudy uniknout – tedy tlačí proti nafukovanému balónku. Ale zkuste obměnu pokusu – do hrdla lahve vložte kromě balónku i brčko – a opět nafukujte balónek. Tentokrát to jde velice snadno. Proč? Vzduch z lahve uniká do okolního prostředí brčkem.

     Kromě jmenovaných pokusů jsme si též pohráli s octem a sodou – unikajícím oxidem uhličitým. Zzkusili jsme si i „barevné mléko“ – čili povrchové napětí tekutin nebo soutěže s balónky připevněnými k provázku  - a tedy pokusy se zákonem akce a reakce. Také jsme si pohráli s plazmovou koulí. Příznivci robota si pomalu osvojují zkušenosti z programování.

     Prohlédněte si následující fotografie!