Rozsvícení vánočního stromu v našem městě

09.12.2019 09:02

Úvodní slovo pana starosty  - Marka Kostky - zahájilo advent v našem městečku - dobu čekání na nejkrásnější svátky roku. Seznámil místní občany s připraveným kulturním programem a s dobrovolnou benefiční sbírkou pro čtyř letého Petříka Fiedlera z Hynčic nad Moravou, který trpí Westovým syndromem (nebezpečný typ epilepsie). Vybrané peníze byly předány rodině Petříka při Vánočním zpívání a recitaci v pátek 20. 12. 2019. K vánoční náladě přispělo v pátek 29. 11. 2019 v  odpoledních hodinách v  H–parku i pěkné kulturní vystoupení žáků ZŠ a MŠ v Hanušovicích – recitačního a  hudebního kroužku pod vedením svých vyučujících – PaedDr. Vladimíry Žídkové a Mgr. Dagmar Pěničkové, vystoupení pěveckého sboru Staráček i hudební skupiny Myrun.

 Pro děti byly připraveny zajímavé hry a soutěže i vánoční mikulášská diskotéka s bohatou nadílkou.

 Všichni přítomní byli již nedočkaví a těšili se na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Při odpočítávání od deseti se rozsvítil vánoční strom, při odpočítávání od tří se na smrku rozzářila i vánoční hvězda.

Kdo měl zájem, měl možnost během probíhající akce ochutnat hřejivé nápoje a dobré občerstvení.

 

                                                                                       PaedDr. Vladimíra Žídková

                                                                                      vedoucí recitačního kroužku