SCHOLARIS 2013 - přehlídka středních škol

25.11.2013 11:17

Ve středu 20. listopadu 2013 se zúčastnili vycházející žáci naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích v doprovodu třídní učitelky a výchovné poradkyně 5. Přehlídky středních škol: „Scholaris 2013“, která se uskutečnila na Gymnáziu v Šumperku v době od 8 – 17 hodin za účasti zástupců Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajské hospodářské komory a představitelů místně příslušných magistrátů a městských úřadů. Akci organizačně zajišťovala Schola Servis Prostějov.

Na přehlídce oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i  významné firmy regionu. Zástupci středních škol prezentovali obory ukázkami svých činností, videoklipy škol apod. Také střední školy z jiných okresů přišly s nabídkou zajímavých oborů. Současně došlo k provázání vzdělávací nabídky s požadavky trhu práce, což umožnilo i  informační a poradenské středisko pro volbu povolání úřadu práce.

Exkurze žáky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala při výběru svého budoucího povolání. Žáci získali informace o studiu na středních školách pro školní rok 2014/2015, přehled o studijních a učebních oborech, o podmínkách přijímacího řízení i výhled uplatnění zvolených profesí v praxi.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně