Scholaris 2014 - přehlídka středních škol

17.11.2014 14:00

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 se zúčastnili vycházející žáci naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkyně Vladimíry Žídkové a třídní učitelky 9.B Anny Podgrabinské 6. Přehlídky středních škol: „Scholaris 2014“, která se uskutečnila na Gymnáziu v Šumperku v době od 8 – 17 hodin za účasti zástupců Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajské hospodářské komory a představitelů místně příslušných magistrátů a městských úřadů. Akci organizačně zajišťovala Schola Servis Prostějov – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.

            Na přehlídce oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i  významné firmy regionu. Zástupci středních škol prezentovali své obory ukázkami jednotlivých činností, videoklipy škol apod. Také střední školy z jiných okresů přišly s nabídkou zajímavých oborů. Současně došlo k provázání vzdělávací nabídky s požadavky trhu práce, které prezentovalo Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Šumperku.

            Exkurze žáky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala při výběru svého budoucího povolání. Žáci získali potřebné informace, důležité pro zásadní rozhodování v životě - přehled o studijních a učebních oborech, o podmínkách přijímacího řízení, jehož součástí bude již v tomto školním roce u maturitních oborů pilotní ověřování znalostí z českého jazyka a literatury i matematiky. Prezentační výstava středních škol a vyšších odborných škol umožnila vycházejícím žákům nahlédnout do uplatnění zvolených profesí v praxi.

 

 

PaedDr. Vladimíra Žídková 

výchovná poradkyně