Scholaris 2015 - přehlídka středních škol

07.11.2015 12:54

V e středu 4. listopadu 2015 se zúčastnili vycházející žáci naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové a třídní učitelky 9. A Mgr. Pavly Rulíškové 7. Přehlídky středních škol: „Scholaris 2015“, která se uskutečnila ve sportovní hale Gymnázia v Šumperku v době od 8 – 17 hodin za účasti zástupců Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajské hospodářské komory a představitelů místně příslušných magistrátů a městských úřadů. Akci organizačně zajišťovala Schola Servis Prostějov – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.

            Na přehlídce oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i významné firmy regionu. Zástupci středních škol prezentovali své obory ukázkami jednotlivých činností, videoklipy škol apod. Také střední školy z jiných okresů přišly s nabídkou zajímavých oborů. Současně došlo k provázání vzdělávací nabídky s požadavky trhu práce, které prezentovalo Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Šumperku.

            Exkurze žáky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala při výběru svého budoucího povolání. Žáci využili možnosti individuální prohlídky po šumperském gymnáziu, získali potřebné informace, důležité pro zásadní rozhodování v životě - přehled o studijních a učebních oborech, dnech otevřených dveří na středních školách a učilištích, o podmínkách přijímacího řízení, jehož součástí bude v tomto školním roce u maturitních oborů Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ve školním roce 2015/2016.

 Prezentační výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje umožnila vycházejícím žákům nahlédnout do uplatnění zvolených profesí v praxi.

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně