Scholaris 2017 – 9.přehlídka středních škol v Šumperku

13.11.2017 05:11

V úterý 7. listopadu 2017 se zúčastnili vycházející žáci naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkyně PaedDr. Vladimíry Žídkové, třídní učitelky 9. B Mgr. Aleny Divišové a asistentky pedagoga Zdeňky Rutarové 9. přehlídky středních škol: „Scholaris 2017“, která se uskutečnila ve sportovní hale Gymnázia v Šumperku v době od 8 – 17 hodin za účasti zástupců Olomouckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Krajské hospodářské komory a představitelů místně příslušných magistrátů a městských úřadů i Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk. Akci organizačně zajišťovala Schola education Prostějov – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám.

              Na přehlídce oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i významné firmy regionu. Zástupci středních škol prezentovali své obory ukázkami jednotlivých činností, videoklipy škol, poskytli vycházejícím žákům informace o středních školách i  odborných učilištích. Také střední školy z jiných okresů přišly s nabídkou zajímavých oborů. Současně došlo k provázání vzdělávací nabídky s požadavky na trhu práce v našem okrese, které prezentovalo Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Šumperku.

              Exkurze žáky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala při výběru svého budoucího povolání. Žáci využili možnosti individuální prohlídky po šumperském gymnáziu, získali potřebné informace, důležité pro zásadní rozhodování v životě - přehled o studijních a učebních oborech, dnech a týdnech otevřených dveří na středních školách a učilištích, o podmínkách přijímacího řízení, jehož součástí bude i v tomto školním roce u maturitních oborů povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

 Prezentační výstava oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje umožnila žákům nahlédnout do uplatnění zvolených profesí v praxi.

 

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně